Mapping inklúzie a diverzity

Rozmýšľate, kde začať v rámci implementácie diverzity a inklúzie? Prípadne už nejaké aktivity robíte, len neviete či idete správnym smerom? Chcete zistiť, kde máte najväčšie medzery a čo na druhej strane robíte dobre. Radi vám pomôžeme naším DE&I mappingom.

Cieľ Auditu

Komplexná DE&I stratégia s dôrazom na zamestnaneckú a zákaznícku skúsenosť

Strategicky zmapujeme interné prostredie firmy a konkurenciu v oblasti diverzity, spravodlivosti a inklúzie(DE&I). Porovnáme vašu firmu v rámci DE&I s inými vo vašom sektore ale i cross-sektorálne na českom a slovenskom trhu a v zahraničí. Ukážeme oblasti, v ktorých v DE&I môžete ako firma rásť. Poskytneme vám konkrétný plán a praktické tipy ako komplexne pracovať s témami.

V rámci celého mappingu pracujeme s cyklom zamestnanca s dôrazom na zamestnaneckú skúsenosť, aby navrhované aktivity boli rozmiestnené cez celý cyklus zamestnanca rovnomerne. Nezabúdame ani na zákaznícku skúsenosť a jej strategické napojenie na DE&I v rámci všetkých touchpointov so zákazníkmi, partnermi či dodávateľmi.

Čo získate

Analýzu, biznis a networking plán

Ročný detailný plán
a 5-ročnú víziu

Pripravíme ročný biznis plán ako pracovať strategicky s DE&I ako i 5-ročnú víziu, ktorá vás bude viesť. Ročný plán obsahuje detailné aktivity, tak ako na seba majú nadvätovať a je rozdelený na mesiace.

Idey zjednotenia na internú a externú komunikáciu

Pripravíme pre vás 3 idey zjednotenia celej komunikácie a aktivít v rámci DE&I, ktoré môžete pretkať internou i externou komunikáciou.

DE&I culture mood board

Zachytíme  aktuálny stav a SWOT v DE&I ako aj kľúčové oblasti, ktoré formujú vaše pracovné i zákaznícke prostredie. Pripravíme pre vás i DE&I benchmark.

Prípadová štúdia

Konkrétne skúsenosti za nami

Na DE&I mappingu sme spolupracovali s viacerými firmami, ktoré sa rozhodli uchopiť tému DE&I komplexne a strategicky.

“Na spolupráci s BE-ID Human sme najviac ocenili, že na D&I témy sa pozerajú komplexne, jednak cez celkový cyklus zamestnanca a povahu spoločnosti. Za relatívne krátky čas nám pomohli zhodnotiť už existujúce aktivity, preskúmali náš potenciál do budúcnosti a podelili sa s nami o množstvo svojho cenného know-how. Tešíme sa už na implementačnú fázu. :)”
Nataša Štefaňáková, Orange Slovensko

Celú case study Orange nájdete tu.


DE&I audit v troch krokoch

Externá analýza

Socio-demografické dáta a konkurencia

  • Zmapujeme priamu i nepriamu konkurenciu v ich DE&I aktivitách.
  • Zmapujeme lokálnu i globálnu konkurenciu v rámci DE&I a nezabudneme glokalizovať (globálne know-how uchopiť v lokálnom kontexte).
  • Pozrieme sa i na lokálne socio-demografické dáta, aby navrhované aktivity reflektovali realitu trhu.
INternÁ Analýza

Kvantitatívna a kvalitatívna

  • Začneme focus groupou so zamestnancami a prejdeme s nimi súčasné vnímanie DE&I vo firme = kvalitatívny výskum.
  • Pripravíme kvantitatívny DE&I výskum vo firme = dotazník medzi zamestnancami, prípadne môžeme čerpať z vašich súčasných prieskumov.
  • Zanalyzujeme firemné procesy s dôrazom na DE&I od HR, marketingu, internú/externú komunikáciu, sales, CSR až po compliance s dôrazom na zamestnaneckú izákaznícku skúsenosť. Analýza prebieha formou rozhovorov so zodpovednými stakeholdrami ako i auditom firemných materiálov.
Spracovanie dát a prípava výstupov

Ročný plán a 5-ročná vízia

  • Nakoniec pripravíme detailný ročný plán s navrhnovanými aktivitami cez cyklus zamestnanca rozdelené na základe náročnosti implementácie do kalendárneho roku. Získate aj networking plán - ako plán postupne škálovať.
  • Okrem plánu získate 5-ročnú víziu, ktorá vás bude viesť vo všetkých DE&I aktiviách a pri plnení vašich KPIs.
  • Navrhneme 3 idey myšlienok zjednotenia pre internú a externú komunikáciu.


Chcete zistiť viac o DE&I audite a našich prípadových štúdiach?

Áno, poďme si zavolať!