DE&I eventy

Plánujete interný alebo externý event na tému diverzity, spravodlivosti a inklúzie (DE&I)? Radi vám ho pomôžeme zorganizovať. DE&I podávame hravo, autenticky cez príbehy ale i prakticky. Ľahšie sa dostanú medzi zamestnancov a prirodzene sa budú šíriť interne i externe.

web image
dôležitosť de&I eventov

Osveta, osveta a osveta

Osveta je základ každej témy a to platí dvojnásobne pre soft témy aké sú aj DE&I. Zároveň ak chcete, aby sa dané témy dostali do DNA celej firmy, je potrebné ich prízvukovať i na celofiremných eventoch.

Eventy sme pomohli zorganizovať firmám ako MSD, Orange či Kaufland.

Ako môže taký event vyzerať? Predstavivosti nekladieme medze a radi vám konpcet pomôžeme vymyslieť. Pre príklad môže ísť o:

  • poldenný/celodený event plný interaktívnych prednášok, workshopov, energizerov či panelových diskusií,
  • program môže byť rozdelenný aj do celého mesiaca či týždňa (populárnym je máj - EÚ mesiac diverzity či október - celosvetový mesiac diverzity),
  • teambuilding, kde témy DE&I podáme hravou formou.

Ako budeme postupovať?

1. krok - Definovanie cieľov

Pomôžeme vám zadefinovať ciele eventu, tak aby boli naviazané na DE&I internú i externú agendu. Zároveň na základe definovania cieľov pripravíme hlavnú "message" eventu a program.

V rámci programu môžeme nakombinovať panelové diskusie, workshopy, interaktívne prezentácie, zdieľanie príbehov zamestnancov či výzvy a icebreakre.

Spolupracujeme s externými lektormi na rôzne témy ako wellbeing, fyzické či psychické zdravie, neuroleadership, silné stránky, atď.

2. krok - Príprava

Podieľame sa na príprave celého eventu, v prípade potreby sa účastníme aj na pravidelných stand-upov.

Okrem prípravy obsahu celého programu vieme pokryť celý event managment t.j. marketingovú komunikáciu, dizajn materiálov a videí, technickú prípravu, výber a sprostredkovanie moderátora, event dry runov.

3. krok - Exekúcia

Stojíme pri vás aj v deň D = pri exekúcii eventu.

Dokážame zabezpečiť kontrolu techniky, streaming služby v prípade hybridného či online eventu až po kontroly načasovania jednoducho všetky aktivity v backstagi.

4. krok - Follow-up a spätná väzba

Po každom evente je dôležitá spätná väzba a reflexia splnenia stanovených cieľov. Pripravíme follow-up a dotazníky pre účastníkov ako i organizačný tím.

Po vyhodnotení vám odovzdáme doporučenia na organizovanie ďaľších evenotv, na ktorých môžete stavať.


Plánujete interný alebo externý DE&I event? Radi budeme jeho súčasťou.
Chcem vedieť viac