Začnite s diverzitou a inklúziou

Veríme, že naša jedinečnosť spočíva v rozdielnosti. Cez jedinečnosť dokážeme ovplyvniť to, čo nás samých presahuje. Každý človek so sebou nesie jedinečný set talentov, skúseností a rozdielnych pohľadov na svet. Ak spojíme rozdielne, dokážeme ísť za hranicu všednosti.

web image

DEI mapping

K čomu slúži DEI mapping? Či ako firma začínate s DEI agendou alebo chcete túto agendu uchopiť komplexne s dôrazom na zamestnaneckú a zákaznícku skúsenosť - mapping je správny nástroj.

Strategicky zmapujeme interné prostredie firmy a konkurenciu v oblasti diverzity, spravodlivosti a inklúzie (DEI). Porovnáme vašu firmu v rámci DEI s inými vo vašom sektore ale i cross-sektorálne na českom a slovenskom trhu a v zahraničí. Ukážeme oblasti, v ktorých v DEI môžete ako firma rásť. Poskytneme vám konkrétný plán a praktické tipy ako komplexne pracovať s témami.

V rámci celého mappingu pracujeme s cyklom zamestnanca s dôrazom na zamestnaneckú skúsenosť, aby navrhované aktivity boli rozmiestnené cez celý cyklus zamestnanca rovnomerne. Nezabúdame ani na zákaznícku skúsenosť a jej stategické napojenie na DEI v rámci všetkých touchpointov so zákazníkmi, partnermi či dodávateľmi.

Chcem sa dozvedieť viac o mappinguDIVERZITA, spravodlivosť a inklúziA vo firemnom prostredí

Rozmanitejšie firmy sú inovatívnejšie

O 43% vyššie
zisky

Výskum od McKinsey adresuje dôležitosť rôznorodosti vedenia organizácie alebo správnych rad, ktoré vďaka rozličnosti dosahujú o 43% vyšší profit.

67% zamestnacov hľadá DEI

Podľa Glassdoor až 67% aktívnych a pasívnych uchádzačov o prácu uprednostňuje spoločnosti, ktoré majú rôznorodý kolektív.

70% vyšší úspech expanzie

Štúdie takisto ukazujú, že diverzne riadiace tímy majú o 70% vyššiu pravdepodobnosť, že úspešne expandujú na nové trhy a o 19% vyššie príjmy z inovácií.

Prečo práve teraz?

Diverzita a inklúzia sú základom stabilnej firmy

Remote a hybridný spôsob práce

COVID 19 zmenil systém práce na remote či hybridbný, pri ktorých je oveľa ťažsie udržať diverzitu, rovnoprávnosť a inklúziu. Zároveň sa pre dané systémy práce zvýšila dôležitosť well-beingu v pracovom prostredí.

Starnutie populácie

Podľa dát OSN sa globálne podiel populácie vo veku 65 rokov a viac zvýšil v roku 1990 zo 6% na 9% v roku 2019. Predpokladá sa, že tento podiel sa do roku 2050 bude naďalej zvyšovať a to tak, že jeden zo šiestich ľudí na svete bude vo veku 65 rokov a viac.

Rodová diskriminácia

Podľa prieskumu Medzinárodnej organizácie práce majú ženy v celosvetovom meradle o 16% nižšie priemerné hodinové mzdy a súčasne o 22% nižšie priemerné mesačné mzdy. Zároveň sú medzi samotnými krajinami sveta veľké rozdiely v odmeňovaní.

Naše služby

Spolu vytvárame firmy, ktoré ponúkajú rovnaké možnosti pre všetkých

Rozmýšľate, kde začať v rámci implementácie inklúzie & diverzity do firmy? Kde sú vaše najväčšie medzery? Čo na druhej strane robíte dobre? 

Začnite DE&I Mappingom, v rámci ktorého:

 • Komplexne zmapujeme interné prostredie firmy a konkurenciu v oblasti ainklúzie & diverzity.
 • Porovnáme vašu firmu s iným firmami vo vašom sektore, vrátane porovnania na ČR a SR trhu.
 • V rámci DE&I auditu používame kvantitatívny a kvalitatívny prístup.
 • Ukážame vám oblasti, v ktorých v rámci inklúzie & diverzity môžete ako firma rásť.
 • Výsledkom auditu je DE&I Culture Moodboard, ktorý zachytí váš aktuálny stav v tejto oblasti, 5-ročnú víziu ako i detailný biznis plán a praktické tipy.
 • Viac informácii a prípadovú štúdiu nájdete TU.

Plánujete interný alebo externý event na tému diverzity, spravodlivosti a inklúzie (DE&I)? Radi vám ho pomôžeme zorganizovať. DE&I podávame hravo, autenticky cez príbehy ale i prakticky. Ľahšie sa tak dostanú medzi zamestnancov a prirodzene sa budú šíriť interne i externe.

 • Pomôžeme vám zadefinovať ciele eventu, tak aby boli naviazané na vašu DE&I internú i externú agendu. Pripravíme hlavnú "message" eventu a program.
 • Okrem progamu pokrývame celý event managment od A po Z t.j. marketingovú komunikáciu, dizajn materiálov, videá, technickú prípravu, výber a sprostredkovanie moderátora, dry runy, atď.
 • Stojíme pri vás aj v deň D = pri exekúcii eventu.
 • Po vyhodnotení vám odovzdáme doporučenia na organizovanie ďaľších evenotv,
 • Viac o našich skúsenostiach v organizovaní DE&I eventov.
web image

Diverzita a inklúzia začína správnym náborom. 67% ľudí, ktorí si hľadajú prácu, považujú diverzitu za veľmi dôležitý faktor pri výbere zamestnávateľa.

V rámci programu zanalyzujeme váš náborový proces, pracovné inzeráty a kariérne stránky s dôrazom na diverzitu a inklúziu. Zároveň vám pomôžeme:

 • Stanoviť si SMART ciele v rámci náboru pre splnenie cieľov inklúzie a diverzity a nastavíme plán ako tieto ciele naplniť.
 • Nastaviť kariérne stránky a pracovné inzeráty tak, aby boli DE&I pozitívne.
 • Vytvoriť pravidelný DE&I reporting na sledovanie pokroku splnenia cieľov, vrátane interných alebo externých správ o DE&I.

Chcete aktívne zapojiť väčšiu skupinu zamestnacov do témy diverzity, spravodlivosti a inklúzie (DE&I)? Hľadáte inšpiratívne prednášky?

Keďže DE&I začína u jednotlivcov, ponúkame rôzne praktické workshopy a prednášky plné praktických skúseností a akademicko-vedeckých faktov. Vďaka nim:

 • Nakopnete DE&I kultúru medzi zamestnancami a manažérmi.
 • Sprostredkujete reálne príbehy
  a prípadové štúdie.

 • Spojíte kolektív a začanete krok po kroku prostredníctvom každodenných aktivít implementovať DE&I do zamestnaneckej a zákazníckej skúsenoti.
 • Detailný popis workshopov a prednášok nájdete TU.


Chcete zistiť, ako začať a ktorá služba je pre Vás najvýhodnejšia?
Napíšte nám. Radi sa s vami spojíme.
Chcem konzultáciu zdarma